ويزای توريستی

· اصل و کپی بليط(حتما در یک صفحه A4) تاييد شده هوايی به مقصد تايلند الزامی است.

· یک قطعه عکس جديد 3×4 رنگی – تمام رخ – بدون عينک (به فرم ویزا چسبانده شود)

· اصل گذر نامه

· کپی گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی (حتما در یک صفحه A4)

· اعتبار گذرنامه حتما بايد بيشتر از شش ماه باشد.

· تکميل کردن 1 برگ فرم صدور ويزا ( فرم ويزا حتما تايپ شده باشد.)

· جهت تحويل و دريافت مدارک حضور صاحب گذرنامه الزامی است

· وجه قابل پرداخت فقط به واحد پول يورو به مبلغ 35 يورو می باشد.